Niklas Holmgren, ordförandeOrdförande
Niklas Holmgren, ordforande@kalmarkanotklubb.se
Hängiven havskajakpaddlare sedan 7-8 år tillbaka, pendlingspaddlar bl.a. till jobbet då och då. Ny i styrelsen men har varit engagerad i en mängd andra föreningars styrelser under årens lopp. Jag hämtar energi och glädje från att umgås med andra engagerade och vill sprida detta vidare inom föreningen.

Annica Kristoffersson, kanslistKansli, Adjungerande protokollskrivare
Annica Kristoffersson, kansli@kalmarkanotklubb.se
Paddlar inte, försöker hålla ordning på det administrativa på klubben. Finns oftast på plats på kansliet på förmiddagarna (vardagar) och försöker svara på ev. frågor som medlemmarna har mm.

Vice ordförande
Monica Philipsson

Kassör
Stina Börjesson, kassor@kalmarkanotklubb.se

Ledamot: Ungdomsverksamheten
Elin Ericsson
”Föddes in i föreningen”, började tävlingspaddla som 10-åring för att i 20-årsåldern sadla om till ungdomsledare. Har tidigare suttit i styrelsen, varit med och lett ombyggnationen av klubblokalen -09 och arrangerat kurser i wingpaddelteknik. Att delta i styrelsearbetet ger mig möjlighet att se och engagera mig i föreningen i ett bredare perspektiv.

Ledamot: Ledar-/Kustpaddlar-/utbildningsgruppen
Torbjörn Ångmark

Ledamot
Caroline Engstrand

Ledamot: Surfskiverksamheten
Rasmus Bøtker Laursen

Suppleant
Håkan Thelander

Suppleant
Diane Balck

adminStyrelsen 2019