Styrelsen 2018

Ordförande
Kristina Malmer, ordforande@kalmarkanotklubb.se

Kansli, Adjungerande protokollskrivare
Annica Kristoffersson, kansli@kalmarkanotklubb.se

Vice ordförande: Anläggnings-/fastighetsgruppen
Pierre Nestlog

Kassör
Stina Börjesson, kassor@kalmarkanotklubb.se

Ledamot: Ungdomsverksamheten
Elin Ericsson

Ledamot: Ledar-/Kustpaddlar-/utbildningsgruppen
Torbjörn Ångmark

Ledamot
Caroline Engstrand

Ledamot
Vakant

Suppleant
Peter Engkvist

Suppleant
Vakant

Instagram

Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb

Partners

Svenska Kanotförbundet
Svenska Kanotförbundet
Säker & Trygg Förening
Säker & Trygg Förening
Ullmax
Ullmax