Säker och Trygg Förening

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Kalmar kanotklubb startade certifieringsarbetet i början av 2006 efter att ha deltagit på en informationsträff för inbjudna föreningar i Kalmar kommun.

Målet med certifieringen är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet inom föreningen. Klubben arbetar fortlöpande med att förbättra säkerheten i verksamheten och i närmiljö.

Under 2006 genomfördes ett gediget arbete i klubben för att i november 2007 erhålla en certifiering som Säker & Trygg förening för 2007. Arbetet hålls levande genom att den är en stående punkt under våra styrelsemöten. Under de följande åren har arbetet fortsatt med bl.a. det följande:

  • Inför 2008 års certifieringsarbete har styrelsen arbetat med att precisera alla förtroendevaldas arbetsuppgifter och sammanställt detta i ett informationshäfte.
  • Inför 2009 års certifiering arbetade styrelsen med en revidering av stadgarna, en uppföljning av tidigare års arbete samt en utbildningshelg för samtliga förtroendevalda och ledare inom klubben.
  • Inför 2010 års certifiering togs en ny informationsbroschyr om klubbens verksamhet fram och dokumentet för egenkontroller uppdateras. En utbildningshelg för samtliga förtroendevalda och ledare inom klubben hölls.
  • Inför 2011 års certifiering reviderades och uppdaterades informations-material om klubben. En ny mindre, mer lättillgänglig broschyr togs fram för att lättare få ut informationen till fler.
  • Inför 2012 års certifiering har vi uppdaterat certifieringspärmen enligt gällande certifieringsunderlag. Inför 2013 års certifiering har arbete med en ny hemsida inletts.
  • Inför 2014 års certifiering har arbete påbörjats att anpassa klubbens utbildningar till Svenska kanotförbundets paddelpass.
  • Inför 2015 års certifiering pågår arbetet med ett mera delegerat arbetssätt i olika arbetsgrupper. Vidare pågår ett arbete för att stärka ledarna i deras roll.
  • Under 2016 har nya rutiner/lathundar tagits fram för att stärka säkerheten vid olika vattenaktiviteter. Säkerhetskursen har utökats med en teoridel och turernas svårighetsnivå delas nu in i fyra nivåer (tidigare tre).
  • Under 2017 har kraven för att få teckna kajakavtal skärpts. Alla nya medlemmar uppmanas att gå grundkurs och säkerhetskurs för deltagande i aktiviteter. Klubben har förnyat sin certifiering som säker kanotcentral.

Om Du är intresserad av att läsa mer om vårt arbete som Säker och Trygg förening kan Du ladda ned vårt senaste dokument Säker och Trygg Kalmar Kanotklubb 2017 eller läsa i vår pärm för Säker och Trygg förening i klubbstugan.

Instagram

Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb

Partners

Svenska Kanotförbundet
Svenska Kanotförbundet
Säker & Trygg Förening
Säker & Trygg Förening
Ullmax
Ullmax