Engagera dig!

Kalmar Kanotklubb är en ideell förening och är helt beroende av sina medlemmar. Det finns många sätt att bidra stort som smått till vår förening!

Arbetsgrupper

Föreningen utgörs idag av flertalet mindre arbetsgrupper med olika ansvarsområden för att driva vårt arbete.

Ledar- och utbildningsgruppen
Planerar och genomför kurser och föredrag, rekryterar ledare och ser till att de erhåller adekvat utbildning. Kontaktperson: Lars Gustavsson

Kustpaddlargruppen
Planerar och håller i aktiviteter inom kustpaddlarsektionen ex prova-på-paddlingen, medlemspaddlingen på onsdagar och turpaddlingar. Kontaktperson: Torbjörn Ångmark

Ungdomsgruppen
Bedriver ffa regelbunden motions- och tävlingsverksamhet för ungdomar mellan 10 och 16 år. Kontaktpersoner Elin Ericsson och Elise Hjelm: kalmarkanotungdom@gmail.com.

Anläggnings- och fastighetsgruppen
Driver arbetet med större och mindre underhåll av anläggningen och fastigheterna. Det är alltifrån gräsklippning, inköp av förbrukningsmaterial, soptömning till mindre reparationer, målning mm. Sammankallande för gruppen är Pierre Nestlog.

Canadensargruppen
Ansvarar för föreningens uthyrningsverksamhet för canadensare. Som ny i gruppen får du en god genomgång i uthyrningsrutiner. För mer information, vg kontakta Annica Kristoffersson på kansli@kalmarkanotklubb.se.

Badtunnegruppen
Bistår med hjälp att elda i badtunnan vid uthyrningar. För mer information, vg kontakta Annica Kristoffersson på kansli@kalmarkanotklubb.se.

Möjlighet att bidra till verksamheten på ”konsultbasis”

Vi vet att många medlemmar har många åtaganden och begränsad tid att engagera sig. Om det tar emot att gå med i en arbetsgrupp, ledargrupp etc så är vi mer än tacksamma om Du bara vill bidra med din kompetens inom ett område utan att för den sakens skull leda och styra upp en grupp för ett projekt. Du kan bli någon som andra medlemmar kan rådgöra med inför ett uppdrag. Om Du t.ex. är målare måste du inte ingå i arbetsgruppen som rustar upp huset, men de som drar ihop arbetsgänget tar gärna emot tips på hur de ska utföra arbete på ett bra sätt.

Vi hör gärna av Dig som har kunskap inom hantverk, språk, IT, områden som angränsar till paddling ex kartläsning, vädertolkning; Dig med en särskild inriktning/specialintresse inom paddling, eller vilka kunskaper som helst som kan bidra till vår verksamhet!

Det handlar om att dela med sig av kunskapen till andra helt enkelt. Kontakta vår kanslist Annica på kansli@kalmarkanotklubb.se för att meddela ditt intresse.

Instagram

Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb
Kalmar Kanotklubb

Partners

Svenska Kanotförbundet
Svenska Kanotförbundet
Säker & Trygg Förening
Säker & Trygg Förening
Ullmax
Ullmax