NATUR, UPPLEVELSER & ÄVENTYR 

Kalmar Kanotklubbs anläggning ligger naturskönt vid Norra Fjärden straxt norr om Kalmar centrum. Välkommen att besöka oss både på land och i vattnet. Vi paddlar motionskajak i K1, K2 och K4. Havs- och skärgårdskajak, surfski och en och annan kanadensare.

Kallelse till årsmöte 2018 

Tid: torsdag den 15 februari 2018 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen, Ängöleden10

Vi bjuder på fika så anmäl att du kommer till kkk.kansli@telia.com eller ring 0480-14977

Förslag från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast 18 januari/fyra veckor före årsmötet. Årsmötets dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt revisorernas berättelse kommer att finnas på anslagstavla i hallen på klubbhuset samt på klubbens hemsida senast en vecka före årsmötet det vill säga den 8/2. Där kommer även inkomna motioner med styrelsens yttrande att finnas tillgängliga för medlemmar att läsa.

Lägg märke till de två bilagor som finns i detta mail som gäller två förslag från styrelsen – ett om att starta en Tränings- och tävlingsgrupp och ett om en höjning av kajakplatshyra med 200 kr/år. Dessa förslag kommer att tas upp till diskussion på årsmötet.

Välkomna! 

/Styrelsen

Dokument till årsmötet 2018

Förslag nr 1 från styrelsen

Förslag nr 2 från styrelsen

Träning i simhallen 24:e februari

Välkommen på fri träning i simhallen. Denna gång handlar det om avancerad träning, men alla är ändå välkomna att delta. Vi begränsar antalet kajaker i simhallen till 14st. Det går fint att använda egen kajak, eller låna allt av klubben. Vi träffas som vanligt 17:30 på klubben för att packa, och är tillbaka vid klubben ca 22:30.

Avgift 100kr betalas på plats.

Anmälan och eventuella frågor till: Lars Gustavsson info@farmersracer.com

 

adminSTARTSIDA