NATUR, UPPLEVELSER & ÄVENTYR 

Kalmar Kanotklubbs anläggning ligger naturskönt vid Norra Fjärden straxt norr om Kalmar centrum. Välkommen att besöka oss både på land och i vattnet. Vi paddlar motionskajak i K1, K2 och K4. Havs- och skärgårdskajak, surfski och en och annan kanadensare.

Kallelse till årsmöte 2017 

Tid: torsdag den 23 februari 2016 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen, Ängöleden10

Vi bjuder på fika så anmäl gärna om du kommer till kkk.kansli@telia.com

Förslag från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast 26 januari/fyra veckor före årsmötet. Årsmötets dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt revisorernas berättelse kommer att finnas på anslagstavla i hallen på klubbhuset samt på klubbens hemsida senast en vecka före årsmötet det vill säga den 16/2. Där kommer även inkomna motioner med styrelsens yttrande att finnas tillgängliga för medlemmar att läsa.

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2017

Budgetförslag

Valberedningens förslag

Välkomna! 

Kurs i grunder kring ledarskap

En ny paddelsäsong börjar närma sig! Som en uppstart på säsongen kommer det under mars att ges två tillfällen till gemensamma träffar och utveckling av ledarteamet. Alla ”gamla och nya”, samt medlemmar som funderar på att kanske bli ledare är välkomna!

Den 18 mars erbjuder klubben en upplevelsebaserad ledarkurs i skogen utanför Kalmar. Niklas Holmgren, medlem och utbildad ledare inom friluftsliv, hjälper oss att utvecklas som både människor och ledare. Vi reflekterar över vad det innebär att vara ledare och att leda en grupp.

Den 25 mars har vi simhallen bokad för ett erfarenhetsutbyte. Här får vi tillfälle att delge varandra lite erfarenheter från olika paddlingar (ensampaddlingar, turer, mindre incidenter mm) och diskutera upplevelser och händelser ute på vattnet, samt träna på olika moment och utbyta tips om t ex säkerhetsutrustning.

Mer information – kontakta: Lars Gustavsson

adminSTARTSIDA