NATUR, UPPLEVELSER & ÄVENTYR 

Kalmar Kanotklubbs anläggning ligger naturskönt vid Norra Fjärden straxt norr om Kalmar centrum. Välkommen att besöka oss både på land och i vattnet. Vi paddlar motionskajak i K1, K2 och K4. Havs- och skärgårdskajak, surfski och en och annan kanadensare.

 

Kustpaddlarmöte 5:e april

”Välkommen till kustpaddlarmöte torsdag 5 april, kl 18:30, där vi kommer fortsätta med planeringen av årets paddlingssäsong. Alla medlemmar är välkomna.”
Hälsningar
Anna

Kallelse till årsmöte 2018 

Tid: torsdag den 15 februari 2018 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen, Ängöleden10

Vi bjuder på fika så anmäl att du kommer till kkk.kansli@telia.com eller ring 0480-14977

Förslag från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast 18 januari/fyra veckor före årsmötet. Årsmötets dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt revisorernas berättelse kommer att finnas på anslagstavla i hallen på klubbhuset samt på klubbens hemsida senast en vecka före årsmötet det vill säga den 8/2. Där kommer även inkomna motioner med styrelsens yttrande att finnas tillgängliga för medlemmar att läsa.

Lägg märke till de två bilagor som finns i detta mail som gäller två förslag från styrelsen – ett om att starta en Tränings- och tävlingsgrupp och ett om en höjning av kajakplatshyra med 200 kr/år. Dessa förslag kommer att tas upp till diskussion på årsmötet.

Välkomna! 

/Styrelsen

Dokument till årsmötet 2018

Kallelse till årsmöte

Förslag nr 1 från styrelsen

Förslag nr 2 från styrelsen

Motion från medlem

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2018

 

Säkerhetskurser i simhallen

Nu är det dags för våra säkerhetskurser i simhallen. Som vanligt rör det sig om två lördagkvällar för att bilda en kurs. Därutöver behöver du komplettera med en kvällskurs om utrustning, och en dagstur med våra säkerhetskursledare, för att kunna teckna ett kajakavtal hos oss. Du kan läsa mer om vårt kurssystem genom att klicka här.

Datum för simhallen:

Kurstillfälle 1: 10:e och 17:e mars

Kurstillfälle 2: 14:e och 28:e april

Kursen är endast för våra medlemmar, och de som inte gått kursen tidigare har förtur.

Anmälan och frågor till: Robin Sundin

 

adminSTARTSIDA